پروفرما یا پیش فاکتوردر ترخیص کالا چه کاربردی دارد ؟

پروفرما یا همان پیش فاکتور توسط فروشنده یا صادر کننده ی کالا نوشته می شود که در آن پیشنهاد خود را در رابطه با صدور کالا به خریدار یا همان وارد کننده اعلام می کند . مواردی که در پروفرما عنوان می شود شامل قیمت هر کدام از کالاها به تنهایی و قیمت کل آن ها ، نام و آدرس فروشنده ی کالا و خریدار ، نحوه ی پرداخت پول، بیان تاریخ برای تحویل کالا، مشخص کردن این مطلب که پروفرما تا چه تاریخی اعتبار دارد، بیان مکانی که کالا از آنجا فرستاده می شود، تعداد کالاهای ارسالی و اندازه ی آن ها است.

چه زمانی پروفرما صادر می شود

بعد ازبه نتیجه رسیدن مذاکرات در رابطه با معامله بین فروشنده و خریدار پروفرما صادر می شود . پروفرما یک سند بین المللی می باشد که در آن باید نحوه ی کامل انجام معامله وشرایط انجام آن قید شود . از پروفرما برای ترخیص کالا ، دریافت مجوز برای ثبت سفارشات استفاده می شود .

موارد استفاده ی پیش فاکتور

1- خریدار کالا برای گرفتن ارز خارجی یا دریافت مجوز برای واردات کالای خود باید پروفرما یا همان پیش فاکتور را به مقامات دولت خود ارائه دهد.
2- از طریق این پیش فاکتور افراد از حدود تقریبی قیمت ها آگاه می شوند و در صورتی که با قیمت مشکل نداشته باشند بین فروشنده و خریدار قرارداد فروش بسته می شود.
3- از پروفرما می توان برای بستن قراردادهای صادراتی در مزایدات استفاده کرد.

پیش فاکتور بوسیله ی فروشنده برای خریدار صادر می شود و باید موارد زیر در آن قید شود

1- بیان تاریخی که فروشنده پروفرما را برای خریدار صادر کرده
2- بیان مشخصات فردی وآدرس دقیق فروشنده
3- مشخصات فردی خریدار و آدرس دقیق آن
4- بیان اطلاعات کافی در رابطه با کالا ماننده مقدار ، وزن و …
5- قید مبلغ و نوع ارز مورد استفاده
6- بیان شماره ی صورت مالی کالا در گمرک
7- بیان مکانی که کالا از آنجا ارسال شده و مقصدی که قرار است به آنجا تحویل داده شود
8- تاریخ دریافت کالا
9- بیان نوع وسیله ای که کالا با آن ارسال می شود
10- نوع پرداخت باید در آن مشخص شود
11- بیان نام کشوری که کالا در آن ساخته شده
12- تاریخ اعتبار پروفرما
13- بیان هزینه مربوط به تخلیه ی بار
14- قید نام یک دادگاه که در صورت بروز مشکل به آن مراجعه کنند