حمل و نقل هوایی

برای حمل بار هوایی به ایران ویژگی هایی وجود دارد که رعایت آن میتواند باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ی مشتری گردد. از آنجا که بارنامه ی پروازهای خارجی در ایران شامل عوارض هستند؛ استفاده از پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. از طرفی ممکن است تعداد پرواز های ایرانی از مبادی بار به اندازه ی کافی نبوده باشد که در اینصورت کارشناسان “دریاحمل” با ترکیب پرواز خارجی و داخلی ، بار را با بارنامه ی داخلی و مناسب ترین هزینه به کشور می رساند.