مقصد : ایران
حمل بار ؛ از هرجا ، در هر زمان

مقصد : ایران
حمل بار ؛ از هرجا ، در هر زمان

مقصد : ایران
حمل بار ؛ از هرجا ، در هر زمان

دریا حمل

“دریا حمل” با بهره‌مندی از کادر دریایی مجرب، پرسنل متخصص و کارآمد، پیروی از اصولی چون ایجاد مزیت رقابتی متمایز، ارائه سرویس‌دهی باکیفیت و قیمت دهی رقابتی به مشتریان خود؛ عملیات حمل‌ونقل کالا را بیش‌ازپیش تسهیل کرده است. با افزایش حضور در بازار به کمک تیم بازاریابی متمرکز و گسترش فعالیت گروه، نام “دریا حمل” نه تنها در صنعت کشتیرانی که در سایر بخش‌های حمل‌ونقل نیز به‌عنوان برندی پیشرو شناخته شده است. ما کنار شما هستیم تا تمام محدودیت‌های این مسیر ارتباطی را با راه‌حل‌های جامع و یکپارچه برطرف کنیم

ماموریت

ما خدمات خود را بدون مرز، با بالاترین کیفیت و
کمترین هزینه به ساده‌ترین شکل ارائه می‌کنیم

ماموریت

ما خدمات خود را بدون مرز، با بالاترین کیفیت و
کمترین هزینه به ساده‌ترین شکل ارائه می‌کنیم

ماموریت

ما خدمات خود را بدون مرز، با بالاترین کیفیت و
کمترین هزینه به ساده‌ترین شکل ارائه می‌کنیم

ماموریت

ما خدمات خود را بدون مرز، با بالاترین کیفیت و
کمترین هزینه به ساده‌ترین شکل ارائه می‌کنیم

طبیعت منبع وفور و برکت است که با ِالمانهای گوناگون، مسیر رشد و پیشرفت بشر را فراهم می‌کند. دریا یکی از منابع ارزشمند طبیعت، سخاوتمندانه برکت را به زندگی انسان‌ها آورده است.کشتی‌های اقیانوس‌پیما” دریا حمل” ، امواج دریا و وسعت بی‌پایانش را درمی‌نوردند تا فراتر از مرزهای محدودکننده جغرافیایی؛ کشورها و از آن مهم‌تر انسان‌ها را در سراسر دنیا به هم پیوند دهند. پیشرفت این ارتباط بازرگانی، عامل رونق زندگی افراد جهان می‌شود تا آن‌ها بتوانند از دستاوردهای یکدیگر بهره‌مند باشند

طبیعت منبع وفور و برکت است که با ِالمانهای گوناگون، مسیر رشد و پیشرفت بشر را فراهم می‌کند. دریا یکی از منابع ارزشمند طبیعت، سخاوتمندانه برکت را به زندگی انسان‌ها آورده است.کشتی‌های اقیانوس‌پیما” دریا حمل” ، امواج دریا و وسعت بی‌پایانش را درمی‌نوردند تا فراتر از مرزهای محدودکننده جغرافیایی؛ کشورها و از آن مهم‌تر انسان‌ها را در سراسر دنیا به هم پیوند دهند. پیشرفت این ارتباط بازرگانی، عامل رونق زندگی افراد جهان می‌شود تا آن‌ها بتوانند از دستاوردهای یکدیگر بهره‌مند باشند

بلاگ